FANDOM


Förnuftets röst är ramberättelsen i Den sista önskningen, uppdelad i sju delar.

Nästan hela berättelsen utspelar sig i Meliteles tempel i Ellander där Geralt återhämtar sig efter skador han ådrog sig i en nyligen timad strid.

Sammanfattning Redigera

Förnuftets röst 1 Redigera

Del 1 beskriver hur Iola, en av Meliteles prästinnor som har avlagt tystnadslöfte, smyger in i Geralts kammare där de två har sex.

Denna korta scen följs av novellen "Häxkarlen".

Förnuftets röst 2 Redigera

Del 2 börjar med att Nenneke väcker Geralt och Iola. Flickan lämnar snabbt rummet och Geralt får sina skador omlagda av Nenneke samtidigt som de diskuterar Geralts krassa syn på religion.

Något senare tar Geralt en promenad utanför templet och Melitelekulten förklaras mer i detalj för läsaren - det är en fruktbarhetsreligion.

Han finner Nenneke och de diskuterar religion igen och prästinnan försöker få Geralt att gå med på en transsession då hon känner att något är fel med honom.

Denna diskussion glider in i nästa novell: Ett korn av sanning.

Förnuftets röst 3 Redigera

I del 3 introduceras Falwick, greve av Moën och riddar Tailles av Dorndal, som både är medlemmar av Vita rosens orden. De har anlänt till klostret på uppdrag av furst Hereward, men Nenneke gillar inte någon av dem. Tonen i samtalet blir alltmer hätsk och riddarna kräver att Geralt lämnar slottet omedelbart. Nenneke kontrar med att templet inte ligger under någon furstes jurisdiktion. Tailles ser rött och kastar sin handske på golvet och kräver en duell med Geralt. Nenneke ignorerar detta och ber riddarna att lämna templet.

Riddarna går men lovar att de kommer att återvända för att se till att Slaktaren från Blåviken försvinner, vilket leder till den tredje novellen, Det minst onda.

Förnuftets röst 4 Redigera

Del 4 är en monolog med Geralt som berättare, vilken han framför när han sitter med den tysta Iola i templets trädgård. Geralt berättar om vad häxkarlar är, hur de kom till, om Kaer Morhen och Vesemir. Han talar om ödet och hur han ångrar den gången han lade sig i utan skäl, vilket leder till novellen En fråga om priset.

Förnuftets röst 5 Redigera

Del 5 introducerar Riddarsporre, Geralts trogne vän. Nenneke föraktar barden, men Geralt och Riddarsporre kommer bra överens. Gerlat är en smula deprimerad och får lite visdomsord från Riddarsporre, som påminner honom om händelserna vid "Världens ände".

Viktiga detaljer i handlingen slutar här.

Personer i berättelsenRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.