FANDOM


Bönder misstar ofta lindormar för drakar, och det är svårt att se skillnad på dem. Lindormar är stora flygande reptiler med ormlika halsar och långa svansar som har en giftig spets.

Galleri Redigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.