FANDOM


Nenneke är en av Meliteles prästinnor och den oomstridda ledaren för Meliteletemplet i Ellander. Hon har känt Geralt sedan han var ung, behandlar Riddarsporre med kärvänligt förakt och träffat Yennefer vid flera tillfällen.

Prästinnan är en sträng modersgestalt men ogillar att bli kallad "moder". Hon är mentor till Iola, och Nennekes apotek och örtagård är välkända för sitt rika innehåll.

Hon är en framträdande figur i "Förnuftets röst", ramberättelsen i novellsamlingen Den sista önskningen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.