Häxkarlen Wiki
Advertisement

Links[]

En wiki om sagorna om häxkarlen, Geralt av Rivia.

Svensk översättning[]

Den svenska översättningen har gjorts av Tomas Håkanson från det polska originalet. Håkanson har strävat efter att bibehålla en mytologisk inriktning på Sagan om häxkarlen och har därför översatt tämligen många av de namn som Sapkowski har gett sina varelser och platser. Sapkowski har en inriktning mot slavisk och annan östeuropeisk folktro och Håkanson har översatt detta till nordisk folktro. Dessutom finns ibland en engelsk översättning som är känd för många via datorspelet. Exempel: Det polska Utopiec/Vodnik blir på engelska "Drowner" och på svenska forskarl. Det polska och engelska kikimore blir på svenska mörksugga. Polska Wyzima blir engelska Vizima och svenska Vyzima.

På wikin har Håkansons översättning i allmänhet följts, förutom där en artikel behandlar något som bara finns i datorspelet. Då har istället den engelska termen använts.

Advertisement